Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2020

WZÓR ETYKIETY ZWROTNEJ PODRĘCZNIKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

WYPEŁNIAJĄ UCZNIOWIE LUB ICH RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE (WZÓR) ETYKIETA ZWROTNA PODRĘCZNIKÓW UCZNIA :   IMIĘ I NAZWISKO  / KLASA   ............................................................................................................   DATA ZWROTU ...................................................................................   NR INWENTARZA    PRZEDMIOT / TYTUŁ ZWRACANEGO PODRĘCZNIKA  

JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ PODRĘCZNIKI SZKOLNE?

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE! PROSZĘ, ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PONIŻSZYMI USTALENIAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZNEGO ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W OKRESIE EPIDEMII. PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD PRZYJMOWANIA ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  DO BIBLIOTEKI  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 im. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ   § 1.   Postanowienia wstępne.   Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad  przyjmowania zwrotów podręczników na koniec roku szkolnego 2019/20   w  Szkole  Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej w trakcie epidemii COVID-19 ,   to  zapis czynności organizujących  bezpieczną obsługę użytkowników Biblioteki Szkolnej podczas zwrotu wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.   Ustalenia zawarte w dokumencie stanowią uzupełnienie REGULAMINU WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i  obowi ązują  wszystkich  wypożyczających, którymi są uczniowie,