Posty

Wyświetlanie postów z 2020

WZÓR ETYKIETY ZWROTNEJ PODRĘCZNIKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

WYPEŁNIAJĄ UCZNIOWIE LUB ICH RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE(WZÓR)
ETYKIETA ZWROTNA PODRĘCZNIKÓW UCZNIA: IMIĘ I NAZWISKO / KLASA
............................................................................................................
DATA ZWROTU...................................................................................

JAK BEZPIECZNIE ZWRÓCIĆ PODRĘCZNIKI SZKOLNE?

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE!PROSZĘ, ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PONIŻSZYMI USTALENIAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZNEGO ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W OKRESIE EPIDEMII.
PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD PRZYJMOWANIA ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO BIBLIOTEKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 im. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
§ 1. Postanowienia wstępne.
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad przyjmowania zwrotów podręczników na koniec roku szkolnego 2019/20w